Психологічна служба

 IMG-0d0fa41a37270cbc3b83fb3a150463b1-V  IMG-9f3f237a75f7db00e34d0127bcc9abc2-V
Зустріч з психіатром райлікарні День боротьби зі СНІДом
 IMG-348925b9f3915a247d4c87223a4e0998-V  IMG-af91334af0cfbc64d626db473cc8bf21-V
Заняття “Колаж мрій” Лекція з районним психіатром
 IMG-b6b2a19e085457cd7cd30cb7432ef6f7-V  IMG-b567274a588afa9ea9249bdf636a98ca-V
Тренінгове заняття “Толерантність та нетерпимість” Протидія торгівлі людьми
 IMG-9efdf419274ad91e3b06dbb28f35cd39-V  IMG-e6504b1dad53153e641fbc666f358dce-V
Флешмоб #trashtag Challenge  Юстиція про булінг

63c19b8f-0517-4502-97fd-53206574822c

 

 Права дитини

З метою забезпечити щасливе дитинство, Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1959 р. було проголошено Декларацію прав дитини. Нижче наведено основні принципи, в яких зазначені права дітей.

Принцип 1

Дитині повинні належати всі зазначені в цій Декларації права. Ці права мають визнаватися за всіма дітьми без будь-яких винятків і без відмінностей чи дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження або іншої обставини, що стосується самої дитини чи її сім’ї.

Принцип 2

Дитині законом або іншими засобами повинен бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які дозволили б їй розвиватись фізично, розумово, морально, духовно та у соціальному відношенні здоровим і нормальним шляхом і в умовах свободи та гідності. При виданні з цією метою законів головним міркуванням має бути найкраще забезпечення інтересів дитини.

Принцип 3

Дитині має належати від її народження право на ім’я і громадянство.

Принцип 4

Дитина повинна користуватися благами соціального забезпечення. Їй має належати право на здорове зростання і розвиток; з цією метою спеціальні догляд і охорона повинні бути забезпечені як їй, так і ї матері, включно з належним допологовим і післяпологовим доглядом. Дитині має належати право на відповідне харчування, житло, розваги і медичне обслуговування.

Принцип 5

Дитині, яка є неповноцінною у фізичному, психічному або соціальному відношенні, повинні забезпечуватися спеціальний режим, освіта і піклування, необхідні з огляду на її особливий стан.

Принцип 6

Дитина для повного і гармонійного розвитку її особи потребує любові і розуміння. Вона повинна, якщо це можливо, зростати під опікою і відповідальністю своїх батьків і, в усякому разі, в атмосфері любові і моральної та матеріальної забезпеченості; малолітню дитину не слід, крім тих випадків, коли є виняткові обставини, розлучати зі своєю матір’ю. На суспільстві і на органах публічної влади повинен лежати обов’язок здійснювати особливе піклування про дітей, що не мають сім’ї, і про дітей, що не мають достатніх засобів для існування. Бажано, щоб багатодітнім сім’ям  надавалась державна або інша допомога на утримання дітей.

Принцип 7

Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і обов’язковою, в усякому разі на початкових стадіях. Їй має надаватися освіта,яка сприяла б її загальному культурному розвиткові і завдяки якій вона могла б на основі рівності можливостей розвитути свої здібності і особисте мислення, а також усвідомлення моральної і соціальної відповідальності, і стати корисним членом суспільства.

Якнайкраще забезпечення інтересів дитини має бути керівним принципом для тих, хто відповідає за її освіту і навчання; ця відповідальність лежить насамперед на її батьках.

Принцип 8

Дитина повинна за всіх обставин бути серед тих, хто першими одержують захист і допомогу.

Принцип 9

Дитина повинна бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості і експлуатації. Вона не повинна бути об’єктом торгівлі в будь-якій формі.

Дитину не слід приймати на роботу до досягнення належного вікового мінімуму; їй ні в якому разі не повинні доручатися чи дозволятися роботи або заняття, які були б шкідливі для її здоров’я чи освіти або перешкоджали її фізичному, розумовому чи моральному розвиткові.

Принцип 10

Дитина має бути захищена від практики, яка може заохочувати расову, релігійну або будь-яку іншу форму дискримінації. Вона повинна виховуватися в дусі взаєморозуміння, терпимості, дружби між народами, миру і загального братерства, а також у повному усвідомленні, що її енергія та здібності мають бути присвячені служінню на користь інших людей.

 

Протидія торгівлі людьми

Людині, котра не потрапляла у таку ситуацію, важко навіть повірити, що  у наш час існує така жахлива проблема й злочин, як торгівля людьми. На відміну від стародавніх часів, коли людей продавали на невільницьких ринках, сучасна проблема відрізняється підступністю та вигадливістю методів вербування та отримання людини як живого товару. Проблема торгівлі людьми немає ні меж ні кордонів. Жертвами торговців людьми може стати будь – хто, незалежно  від віку, статі та соціального походження. Щорічно жертвами торгівців людьми стають тисячі людей. Цей злочин важко відслідкувати  та виявити. Та ще важче покарати винних згідно законодавства нашої держави.

Існує безліч організацій, діяльність яких спрямована на протидію торгівлі людьми. Так як учні нашого ліцею у найближчій перспективі потенційні клієнти роботодавців, то велика увага навчально – виховної частини приділяється формуванню навичок пошуку роботи, вмінню співпрацювати з роботодавцями, уміло показувати свої кращі професійні та людські якості.

Центром громадських ініціатив «Чайка» (м. Рівне), за сприяння та фінансування міжнародних організацій було проведено тренінг «Протидія торгівлі людьми». Усі заходи тренінгу було розділено на два дні. До участі  у ньому було запрошено по  двоє учнів з професійно – технічних навчальних закладів та супроводжуючий педагог. Саме набутим досвідом учні згодом поділилися з іншими ліцеїстами. Соціально – психологічною службою ліцею було організовано та проведено два різнопланові заходи. А саме: тренінг для учнів випускної групи № 3 («Обліковець – касир, реєстратор бухгалтерських даних»). Під час тренінгу вони разом із тренерами –  практичним психологом Крам Г.В. та соціальним педагогом Голуб О. А. виконували різноманітні вправи, в тому числі руханки та релаксаційні вправи, переглядали відеоролики, розробляли основні правила як не попастися на гачок торговців людьми. Цей тренінг не дарма був орієнтований на учнів 3 курсу, адже згодом вони попрощаються зі своєю альма-матер та постануть перед проблемою працевлаштування. Згодом соціально – психологічна служба запросила учнів групи № 23 («Кухар – кондитер») відвідати відеолекторій, в ході якого транслювався документальний відеофільм «Станція призначення життя».

Маємо надію, що ця проведена робота допоможе нашим учням грамотно підходити до працевлаштування в майбутньому не тільки закордоном, а й в Україні.

100_3251

 

 

До складу соціально-психологічної служби входить робота соціального педагога. Соціальним педагогом проводиться робота над забезпеченням конструктивного проходження процесу соціалізації  та адаптації учнів ліцею, профілактиці негативних явищ в ліцеї, а також розвитку повноцінної особистості учня ліцею та відповідального громадянина.

Робота соціального педагога здійснювалася за наступними напрямками:

 • діагностичний,
 • корекційно-відновлювальний та розвивальний,
 • захисний,
 • консультативний,
 • організаційно-методичний,
 • зв`язки з громадськістю.

 

На виконання  Закону «Про освіту» та Конвенції про права дитини в нашому закладі освіти  було оформлено соціальні паспорти по групам та на підставі їх – соціальний паспорт ліцею, який дав змогу відобразити специфіку учнівського складу ліцею та побачити роботи соціально-психологічної служби з «особливими дітьми».

На початку навчального року проводиться паспортизація ліцею, а також вивчаються особові справи та психологічні характеристики учнів. У нашому закладі освіти працює комісія по боротьбі з пияцтвом, алкоголізмом, наркоманією та СНІДом та штаб по профілактиці правопорушень серед учнів.

Ведеться облік учнів, що стоять на внутрішньоліцейному та картковому обліках, заповнюються картки вивчення підлітків, схильних до правопорушень, проводяться індивідуальні бесіди з учнями з девіантною поведінкою.

Важливою складовою роботи соціального педагога є консультування. Основне завдання консультування—допомага учням ліцею подивитись на свої проблеми збоку, побачити альтернативні шляхи виходу з проблемної ситуації.

Також постійно протягом навчального року проводилися консультації з педагогами, майстрами в/н, батьками, опікунами, родичами учнів та різну тематику.

До соціально-психологічної служби протягом року звертаються за консультацією з різних питань та проблем учні ліцею, педагоги та батьки. Проводяться, як індивідуальні, так і групові консультації для учнів, батьків, педагогів, адміністрації ліцею.

В нашому закладі освіти навчається і виховуються учні які за станом свого психічного або фізичного здоров’я можуть освоїти державні освітні програми при створенні особливих умов – це учні та підлітки з порушеннями зору, мовлення, інтелектуального розвитку, опорно-рухового апарату, учні із затримкою психічного розвитку. Учні даної категорії навчаються в окремих групах.

Також, соціально-психологічна служба захищає права та інтереси учнів, сприяє у постановці на квартирний облік та надання соціального житла учням з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надає допомогу та контролює дотримання норм охорони прав дітей та підлітків, надання звітної документації до відповідних державних та громадських організацій, здійснює профілактику торгівлі людьми та негативних явищ серед учнів ліцею. Ведеться переписка зі службами та органами місцевого самоврядування щодо збереження закріпленого житла учнів.

Невідємною складовою соціальної роботи є налагоджена робота щодо розшуку учнів, які тривалий час не відвідують зайняття без поважних причин:

– зв’язок з родичами

– відвідування за місцем проживання учнів

– листування з органами місцевого самоврядування, районним віділом поліції.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» з метою вдосконалення роботи з забезпечення соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення необхідних умов для повноцінного та різностороннього їх розвитку в закладі організовувалась та проводилась робота щодо створення сприятливих умов для розвитку учнів, налагодження зв`язків і партнерських відносин між сім`єю та навчальним закладом.

В своїй професійній діяльності соціальний педагог керується Законом України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дитини».

Соціальна робота в ліцеї організовується та проводиться з метою забезпечення процесу соціалізації та адаптації учнів в навчально-виховній діяльності, захисту їхнього психічного розвитку особистості, надання соціально-педагогічної допомоги учням та їх батькам.

Виконуючи основні завдання в нашому ліцеї проводилась робота по сприянню повноцінному особистісному розвитку учнів з урахуванням їх вікових індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів та інтересів, а саме:

–  забезпечення індивідуального підходу до кожного учня на основі її психологічного вивчення;

–  пропаганді здорового способу життя, профілактиці алкоголізму, наркоманії, злочинності;

–  забезпечення учнів початковими знаннями про права та свободи дітей (як підлітків, так і дорослих громадян), а також відомостями про правові норми, що регулюють відносини практично в усіх сферах суспільного життя;

– орієнтуванню учнів на загальнолюдські й національні цінності в дусі поваги до прав, свобод людини і громадянина та дотримання правових норм, правомірної поведінки й толерантного спілкування на основі поваги до прав і свобод інших людей.

В закладі створено банк даних на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та пільгових категорій.

Під особливою увагою соціального педагога знаходяться учні-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, ці категорії дітей отримують матеріальну допомогу на придбання шкільної або спортивної форми, 100 % учнів-сиріт та позбавлених батьківського піклування забезпечені літературою, організоване безкоштовне харчування для цих учнів, кожен учень-сирота має єдиний квиток.

Постійно учні пільгового контингенту залучаються до участі в ліцейних та групових виховних заходах, конкурсах, вікторинах, спортивних змаганнях. З метою формування здорового способу життя, учні залучаються до спортивних секцій і гуртків. Багато учнів пільгових категорій та девіантної поведінки охоплені гуртковою роботою.

Із учнями, що стоять на внутріліцейному обліку систематично проводилась профілактична робота. За кожним із них закріплені наставники – класні керівники та майстри в/н. Учні систематично запрошуються на ліцейну раду з профілактики правопорушень, де з ними проводяться профілактичні бесіди.

20170921_092626(0) 20170922_104532
20170922_134242 20170927_092846
20171004_104407 20170927_090543

 

АРТ – ТЕРАПІЯ НА ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ

 1. Втомився – малюй квіти!
 2. Злий – малюй лінії!
 3. Болить – ліпи!
 4. Нудно – заповни листок паперу різними кольорами!
 5. Сумно – малюй веселку!
 6. Страшно – плети макраме або роби аплікації з тканин!
 7. Відчуваєш тривогу – зроби ляльку мотанку!
 8. При обуренні – рвіть папір на дрібні шматочки!
 9. Відчуваєш занепокоєння – складай орігамі!
 10. Хочеш розслабитися – малюй візерунки!
 11. Важливо згадати – малюй лабіринти!
 12. Відчуваєш незадоволення – зроби копію картини!
 13. Відчуваєш відчай – малюй дороги!
 14. Треба щось зрозуміти – намалюй мандали!
 15. Треба швидко відновити сили – малюй пейзажі!
 16. Хочеш зрозуміти свої почуття – малюй автопортрет!
 17. Важливо запам»ятати стан – малюй кольорові плями!
 18. Якщо треба систематизувати думки – малюй квадрати!
 19. Хочеш розібратися в собі і в своїх бажаннях – зроби колаж!
 20. Важливо сконцентруватися на думках – малюй точками!
 21. Для пошуку оптимального виходу із ситуації – малюй хвилі і кола!
 22. Відчуваєш, що «застряг» і треба рухатися далі – малюй спіралі!
 23. Хочеш сконцентруватися на меті – малюй сітки і мішені!

 

Десять кроків впевненості 

 • визнайте свої сильні й слабкі якості і чітко визначте, чого ви прагнете в житті;
 • ніколи не кажіть про себе погано, за вас це зроблять інші;
 • дозвольте собі розслабитися, прислухайтесь до своїх думок, спробуйте зайнятися тим, що вам насправді до вподоби;
 • ваші друзі й близькі теж відчувають невпевненість – спробуйте їм допомогти;
 • визначте для себе одну (або декілька) головну мету на майбутнє життя;
 • замислитесь, які проміжні цілі необхідно досягти, щоб наблизитися до головної;
 • вирішить, що необхідно зробити для їх досягнення, і виконуйте своє рішення;
 • навчиться радіти кожному успіху на шляху до своєї мети, не бійтесь і не соромтесь хвалити й заохочувати себе за кожну маленьку удачу;
 • пам’ятайте, ви самі будуєте своє життя, ваш успіх залежить лише від вас;
 • якщо ви впевнені у собі, то перешкоди стануть для вас викликом, а виклик спонукає до дії.