Психологічна служба

63c19b8f-0517-4502-97fd-53206574822c 

 Права дитини

З метою забезпечити щасливе дитинство, Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1959 р. було проголошено Декларацію прав дитини. Нижче наведено основні принципи, в яких зазначені права дітей.

Принцип 1

Дитині повинні належати всі зазначені в цій Декларації права. Ці права мають визнаватися за всіма дітьми без будь-яких винятків і без відмінностей чи дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження або іншої обставини, що стосується самої дитини чи її сім’ї.

Принцип 2

Дитині законом або іншими засобами повинен бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які дозволили б їй розвиватись фізично, розумово, морально, духовно та у соціальному відношенні здоровим і нормальним шляхом і в умовах свободи та гідності. При виданні з цією метою законів головним міркуванням має бути найкраще забезпечення інтересів дитини.

Принцип 3

Дитині має належати від її народження право на ім’я і громадянство.

Принцип 4

Дитина повинна користуватися благами соціального забезпечення. Їй має належати право на здорове зростання і розвиток; з цією метою спеціальні догляд і охорона повинні бути забезпечені як їй, так і ї матері, включно з належним допологовим і післяпологовим доглядом. Дитині має належати право на відповідне харчування, житло, розваги і медичне обслуговування.

Принцип 5

Дитині, яка є неповноцінною у фізичному, психічному або соціальному відношенні, повинні забезпечуватися спеціальний режим, освіта і піклування, необхідні з огляду на її особливий стан.

Принцип 6

Дитина для повного і гармонійного розвитку її особи потребує любові і розуміння. Вона повинна, якщо це можливо, зростати під опікою і відповідальністю своїх батьків і, в усякому разі, в атмосфері любові і моральної та матеріальної забезпеченості; малолітню дитину не слід, крім тих випадків, коли є виняткові обставини, розлучати зі своєю матір’ю. На суспільстві і на органах публічної влади повинен лежати обов’язок здійснювати особливе піклування про дітей, що не мають сім’ї, і про дітей, що не мають достатніх засобів для існування. Бажано, щоб багатодітнім сім’ям  надавалась державна або інша допомога на утримання дітей.

Принцип 7

Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і обов’язковою, в усякому разі на початкових стадіях. Їй має надаватися освіта,яка сприяла б її загальному культурному розвиткові і завдяки якій вона могла б на основі рівності можливостей розвитути свої здібності і особисте мислення, а також усвідомлення моральної і соціальної відповідальності, і стати корисним членом суспільства.

Якнайкраще забезпечення інтересів дитини має бути керівним принципом для тих, хто відповідає за її освіту і навчання; ця відповідальність лежить насамперед на її батьках.

Принцип 8

Дитина повинна за всіх обставин бути серед тих, хто першими одержують захист і допомогу.

Принцип 9

Дитина повинна бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості і експлуатації. Вона не повинна бути об’єктом торгівлі в будь-якій формі.

Дитину не слід приймати на роботу до досягнення належного вікового мінімуму; їй ні в якому разі не повинні доручатися чи дозволятися роботи або заняття, які були б шкідливі для її здоров’я чи освіти або перешкоджали її фізичному, розумовому чи моральному розвиткові.

Принцип 10

Дитина має бути захищена від практики, яка може заохочувати расову, релігійну або будь-яку іншу форму дискримінації. Вона повинна виховуватися в дусі взаєморозуміння, терпимості, дружби між народами, миру і загального братерства, а також у повному усвідомленні, що її енергія та здібності мають бути присвячені служінню на користь інших людей.

 

Протидія торгівлі людьми

Людині, котра не потрапляла у таку ситуацію, важко навіть повірити, що  у наш час існує така жахлива проблема й злочин, як торгівля людьми. На відміну від стародавніх часів, коли людей продавали на невільницьких ринках, сучасна проблема відрізняється підступністю та вигадливістю методів вербування та отримання людини як живого товару. Проблема торгівлі людьми немає ні меж ні кордонів. Жертвами торговців людьми може стати будь – хто, незалежно  від віку, статі та соціального походження. Щорічно жертвами торгівців людьми стають тисячі людей. Цей злочин важко відслідкувати  та виявити. Та ще важче покарати винних згідно законодавства нашої держави.

Існує безліч організацій, діяльність яких спрямована на протидію торгівлі людьми. Так як учні нашого ліцею у найближчій перспективі потенційні клієнти роботодавців, то велика увага навчально – виховної частини приділяється формуванню навичок пошуку роботи, вмінню співпрацювати з роботодавцями, уміло показувати свої кращі професійні та людські якості.

Центром громадських ініціатив «Чайка» (м. Рівне), за сприяння та фінансування міжнародних організацій було проведено тренінг «Протидія торгівлі людьми». Усі заходи тренінгу було розділено на два дні. До участі  у ньому було запрошено по  двоє учнів з професійно – технічних навчальних закладів та супроводжуючий педагог. Саме набутим досвідом учні згодом поділилися з іншими ліцеїстами. Соціально – психологічною службою ліцею було організовано та проведено два різнопланові заходи. А саме: тренінг для учнів випускної групи № 3 («Обліковець – касир, реєстратор бухгалтерських даних»). Під час тренінгу вони разом із тренерами –  практичним психологом Крам Г.В. та соціальним педагогом Голуб О. А. виконували різноманітні вправи, в тому числі руханки та релаксаційні вправи, переглядали відеоролики, розробляли основні правила як не попастися на гачок торговців людьми. Цей тренінг не дарма був орієнтований на учнів 3 курсу, адже згодом вони попрощаються зі своєю альма-матер та постануть перед проблемою працевлаштування. Згодом соціально – психологічна служба запросила учнів групи № 23 («Кухар – кондитер») відвідати відеолекторій, в ході якого транслювався документальний відеофільм «Станція призначення життя».

Маємо надію, що ця проведена робота допоможе нашим учням грамотно підходити до працевлаштування в майбутньому не тільки закордоном, а й в Україні.

100_3251