Правила прийому

Завантажити документ

downloadПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО РАДИВИЛІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

  1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  • До Радивилівського професійного ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
  • Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у закладах освіти України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у закладах освіти України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Радивилівського професійного ліцею здійснюється для  підготовки  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем “кваліфікований  робітник”.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з місцевого бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної власності та для отримання загальної середньої освіти – з державного бюджету

1.6.Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

  1. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

2.1. Прийом до Радивилівського професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Радивилівського професійного ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Радивилівського професійного ліцею на 2021 рік розробляються відповідно до законодавства України, Типових правил, затверджуються директором Радивилівського професійного ліцею за погодженням із відділом професійної (професійно-технічної) та вищої  освіти управління освіти та науки Рівненської облдержадміністрації, не пізніше 01 грудня 2010 року.

2.4. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів

– проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, наступного працевлаштування;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Радивилівського професійного ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Радивилівського професійного ліцею доводяться до відома вступників  через засоби масової інформації та інформаційні стенди та обумовлюють:

прийом до Радивилівського професійного ліцею здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник” в межах регіонального замовлення 210 учнів з наступних професій:

2.5.1.  7124 Столяр будівельний. 7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій.

Освітній рівень випускника школи: базова загальна середня освіта.

плановий обсяг прийому 30 осіб;

кваліфікаційні рівні: столяр будівельний – ІІ-ІV розряд, монтажник гіпсокартонних конструкцій – ІІІ, ІV розряд.

термін навчання 3 роки (з отриманням повної загальної середньої освіти)

форма навчання денна;

без обмежень у статі;

вік на момент закінчення навчального закладу не менше 17 років;

медичні обмеження загальні.

2.5.2.  7122 Муляр. 7133 Штукатур. 7232 Лицювальник плиточник.

Освітній рівень випускника школи: базова загальна середня освіта.

плановий обсяг прийому 30 осіб;

кваліфікаційні рівні: муляр – ІІ-ІV розряд, штукатур – ІІ-ІV розряд, лицювальник плиточник – ІІ, ІІІ розряд.

термін навчання 3 роки (з отриманням повної загальної середньої освіти)

форма навчання денна;

без обмежень у статі;

вік на момент закінчення навчального закладу не менше 17 років;

медичні обмеження загальні.

2.5.3.  8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (кат А1, А2, В1). 7233 Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування. 8322 Водій автотранспортних засобів категорії “В”, “С1″.

Освітній рівень випускника школи: базова загальна середня освіта.

плановий обсяг прийому 30 осіб;

кваліфікаційні рівні: слюсар з ремонту с/г машин та устаткування – І-ІІІ розряд.

термін навчання 3 роки (з отриманням повної загальної середньої освіти)

форма навчання денна;

приймаються тільки особи чоловічої статі;

вік на момент закінчення навчального закладу не менше 18 років;

медичні протипоказання з урахуванням обмежень по навчанню водіїв.

2.5.4.  4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

Освітній рівень випускника школи: базова загальна середня освіта.

плановий обсяг прийому 30 осіб;

кваліфікаційні рівні: оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – ІІ категорія.

термін навчання 3 роки (з отриманням повної загальної середньої освіти)

форма навчання денна;

без обмежень у статі;

вік на момент закінчення навчального закладу не менше 17 років;

медичні обмеження загальні.

2.5.5.  5112 Кухар. 7412 Кондитер.

Освітній рівень випускника школи: базова загальна середня освіта.

плановий обсяг прийому 30 осіб;

кваліфікаційні рівні: кухар – ІІІ-ІV розряд, кондитер – ІІІ розряд.

термін навчання 3 роки (з отриманням повної загальної середньої освіти)

форма навчання денна;

без обмежень у статі;

вік на момент закінчення навчального закладу не менше 17 років;

медичні обмеження загальні.

2.5.6.  7122 Муляр. 7133 Штукатур. (спецгрупа для випускників спеціальних шкіл-інтернатів).

Освітній рівень випускника школи: базова загальна середня освіта.

плановий обсяг прийому 15 осіб;

кваліфікаційні рівні: муляр – ІІ, ІІІ розряд, штукатур – ІІ, ІІІ розряд,

термін навчання 10 місяців (без отримання повної загальної середньої освіти)

форма навчання денна;

без обмежень у статі;

вік на момент закінчення навчального закладу не менше 17 років;

медичні обмеження загальні.

2.5.7.  7436 Швачка. (спецгрупа для випускників спеціальних шкіл-інтернатів).

Освітній рівень випускника школи: базова загальна середня освіта.

плановий обсяг прийому 15 осіб;

кваліфікаційні рівні: швачка – І-ІІІ розряд.

термін навчання 10 місяців (без отримання повної загальної середньої освіти)

форма навчання денна;

без обмежень у статі;

вік на момент закінчення навчального закладу не менше 17 років;

медичні обмеження загальні.

2.5.8.  7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. 8322 Водій автотранспортних засобів категорії “В”, “С1″.

Освітній рівень випускника школи: повна загальна середня освіта.

плановий обсяг прийому 30 осіб;

кваліфікаційні рівні: слюсар з ремонту автомобілів – ІІ-ІV розряд.

термін навчання 1,5 роки;

форма навчання денна;

без обмежень у статі;

вік на момент закінчення навчального закладу не менше 18 років;

медичні протипоказання з урахуванням обмежень по навчанню водіїв.

Зарахування  до Радивилівського професійного ліцею, за усіма професіями, проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання: за результатами співбесіди та результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала свідоцтва про повну загальну середню освіту. При зарахуванні вступників, які мають однаковий конкурсний бал беруться до уваги результати співбесіди.

Порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробовувань:

Апеляційна заява подається не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. Заяви на апеляцію подані не в установлений термін до розгляду не приймаються.

Порядок роботи приймальної комісії:

Понеділок:  9.00 – 17.00 (перерва на обід: 12.00 – 13.00);

Вівторок:    9.00 – 17.00 (перерва на обід: 12.00 – 13.00);

Середа:       9.00 – 17.00 (перерва на обід: 12.00 – 13.00);

Четвер:        9.00 – 17.00 (перерва на обід: 12.00 – 13.00);

П’ятниця:    9.00 – 17.00 (перерва на обід: 12.00 – 13.00);

Субота:        вихідний;

Неділя:         вихідний.

2.6.  Строки проведення прийому на навчання встановлюються відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів: з 01 червня 2021 року по 14 серпня 2021 року.

 

3.  ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

3.1. Вступники   подають   особисто   заяву   про   вступ  до Радивилівського професійного ліцею із зазначенням обраної професії, форму здобуття освіти, місця проживання та необхідності  працевлаштування  після   закінчення навчання, до якої додають:

документ про освіту (оригінал);

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

6 фотокарток розміром 3 х 4 см

копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб,  які за віком  не мають  паспорта),  документ про відношення до військової служби та документи,  що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в строки, визначені для подання документів.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами,  організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

 

  1. УМОВИ ПРИЙОМУ

4.1. Прийом до Радивилівського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання: за результатами співбесіди та результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала свідоцтва про повну загальну середню освіту;

 

Г Р А Ф І К

конкурсного відбору вступників

 

Професія Термін навчання Дата провед.
Кухар, кондитер 3 роки 16.08.21
Тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар з ремонту с/г машин та устаткування, водій автотранспортних засобів категорії «В», «С1» 3 роки 17.08.21
Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник 3 роки 18.08.21
Столяр будівельний, монтажник гіпсокартонних конструкцій 3 роки 19.08.21
Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. 3 роки 20.08.21
Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії «В», «С1» 1,5 року 23.08.21
Швачка (спецгрупа) 10 місяців 25.08.21
Муляр, штукатур (спецгрупа) 10 місяців 25.08.21

 

В день конкурсного відбору буде проводитися співбесіда із вступниками та їх батьками за участю членів дирекції, голів методичних комісій, класних керівників та майстрів виробничого навчання, практичного психолога, соціального педагога, юрисконсульта та медсестри навчального закладу.

4.2. Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати не зараховуються до Радивилівського професійного ліцею.

 

  1. ЗАРАХУВАННЯ

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти з інвалідністю та особи з  інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням-регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього закладу освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього закладу освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт – членів Малої академії наук України в рік вступу;

особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

особи, які вступають до Радивилівського професійного ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Радивилівського професійного ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5.Зарахування до Радивилівського професійного ліцею здійснюється наказом  директора цього закладу.

5.6. Зарахування до Радивилівського професійного ліцею на навчання за рахунок видатків з місцевого бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами  здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

 

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється  на  вступників, які  не  мають  базової загальної  середньої  освіти  і  подають  довідку  про  навчання в закладі загальної середньої освіти.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Радивилівського професійного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій заклад професійної (професійно-технічної) освіти може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до Радивилівського професійного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до Радивилівського професійного ліцею здійснюється директором навчального закладу та відділом професійної (професійно-технічної) та вищої освіти управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації.