Гурткова робота

Вокальний гурток “Звуки музики”

Сучасна естрадна пісня стала одним із найпопулярніших музичних жанрів сьогодення. Під час занять у колективі учні отримують необхідні знання у галузі світової та української культури, акторські навички та навички вільного спілкування з аудиторією, уміння досконало володіти голосовим апаратом.

Програма гуртка естрадної пісні зорієнтована на учнів закладів професійної (професійно-технічної освіти). Термін навчання  – 1 рік. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 360 годин на рік. Заняття проходять 3 рази на тиждень по 2 години  (6 годин на тиждень).

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема Кількість годин
теоретичних практичних усього
Вступ 3 3
Розділ 1. Пісня –музичний твір 18 18 36
Розділ 2. Пісня – вокальний твір 84 84 168
2.1. Мистецтво співу 18 18 36
2.2. Співоче звукоутворення 18 12 30
2.3. Оволодіння виконавськими навичками 48 54 102
Розділ 3. Пісня – літературний твір 6 6 12
Розділ 4. Сценічний образ 9 9 24
Розділ 5. Музично-освітні бесіди 3 6 9
Розділ 6. Концертно-масова діяльність 72 72
6.1. Репетиції 51 51
6.2. Концертні виступи 21 21
Розділ 7. Екскурсії, конкурси, свята, зустрічі 33 33
Підсумок 3 3
Разом 123 237 360

 

162166663_2198382936959407_7444287522003190557_n 163261370_2198383023626065_7911776144273516880_n
169266216_2212255305572170_2032209944832381926_n 310642034_487359243406615_5698261334509372896_n
169271769_2212255375572163_4973334864133498437_n 310250829_487359553406584_3624763293906320699_n

Літературний гурток “ОБДАРОВАНІ ЛІТЕРАТУРНОЮ ТВОРЧИСТЮ

Художня література – це чарівний світ мистецтва слова, який створює нову художню реальність за законами краси, передає загальнолюдські й національні цінності від покоління до покоління. Програма літературного гуртка спрямована на формування в учнів образного мислення, засвоєння норм грамотності та культури мовлення й письма, збагачення внутрішнього світу учнів, розвиток інтелекту, естетичного смаку, уяви, фантазії, творчих  здібностей, природних задатків, загальнонавчальних умінь і навичок.

Програма літературного гуртка зорієнтована на учнів закладів професійної (професійно-технічної освіти). Термін навчання  – 1 рік. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 360 годин на рік. Заняття проходять 2 рази на тиждень по 2 години  (4 годин на тиждень).

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема Кількість годин
Усього Теоретичні Практичні
1. Вступнезаняття 2 1 1
2. Теоріялітератури. Версифікація 48 28 20
3. Теоріялітератури. Тропи 24 18 6
4. Теоріялітератури. Поетичний синтаксис 40 26 14
5. Фолькльорнідані 60 20 40
6. Комедійніжанри6.1. Гуморески6.2.клуб веселих та кмітливих 1606496 643040 963456
7. Підготовка до літературнихконкурсів 12 4 8
8. Звітнілітературні заходи 12 4 8
9. Екскурсії,зустірічі, свята 4 - 4
10 Підсумковезаняття 2 1 1
Разом 360 158 202

 

131378357_2118988448232190_696720889727108373_n 131521616_2118988091565559_287670932974044905_n
156479640_2184597798337921_368414701709790530_n 131621134_2118988441565524_8134741161432054452_n
156798174_2184597511671283_5267397918446508140_n 310157063_487359676739905_2520915700295562038_n

Гурток”Народна творчість”

Формування творчої ,ініціативної , національно свідомої особистості вимагає якісного навчально- виховного процесу. Зміст освіти в позашкільних навчальних закладах має відображати справжню історію,мистецтво, культуру,символіку,природу рідного краю, всієї країни та забезпечувати можливості постійного духовного самовдосконалення особистості, формування її інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності суспільства.

Основною метою художньо – естетичного напряму позашкільної освіти є розвиток особистості в процесі занять художньою творчістю, формування пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей у дітей та молоді.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема Кількість годин
Усього Теоретичні Практичні
1. Вступ 2 2 -
2. Вишивка у побуті 15 5 10
3. Іграшки-сувеніри з тканини 90 40 50
4. Квіти з тканини:4.1.Історія виготовлення квітів в техніці оригамі4.2. Виготовлення кознамі з копрону на дротяному карказі 3318 

15

108 

5

2310 

10

5. Народна вишивка 86 26 60
6. Створення колекції писанок 54 14 30
7. Ліплення 24 4 20
8. Декоративно-прикладне мистецтво 44 14 30
9. Екскурсії,свята,конкурси, виставки 10 - 10
10. Підсумок 2 - 2
 УСЬОГО: 360 125 235

 

 

312093644_499723408836865_2264675632736312708_n 312090367_499723455503527_2518537468230277593_n
IMG_20220928_153613 IMG_20220928_154707

Калейдоскоп майстерності

Метою навчальної програми є:

–  соціальна: залучити вихованців до шанобливого ставлення  до праці, мистецтва, формування естетичного смаку, популяризації народних ремесел;

–  пізнавальна — дає змогу учням отримувати нові знання, отримувати нові практичні вміння та навички, ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються декоративно-ужиткового мистецтва;

–  виховна — сприяє формуванню вміння раціонально використовувати час та матеріали для виконання робіт;

–  розвивальна - формує творче мислення, вміння міркувати, робити розрахунки, ескізи, викликає інтерес і потребу в інших знаннях та вміннях;

–  евристична — дає змогу самостійно творити, використовувати нові техніки та способи виготовлення виробів, оволодівати новими прийомами діяльності.

Вивчення курсу квілінгу за даною програмою тісно пов’язане з такими курсами як оригамі, паперопластика, витинанка, паперова аплікація, моделювання виробів з паперу.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема Кількість годин
Усього Теоретичні Практичні
1. Вступ 2 1 1
2. Витинанки 28 2 26
3. Вишивка стрічками 24 2 22
4. Пластилінографія 40 6 34
5. Декоративно-прикладні вироби:5.1. Вироби з гофрованого паперу;5.2. Квілінг 10034

66

204

10

8030

56

6. Писникарство 26 6 20
7. Оригамі 30 10 20
8. Підготовка до обласних конкурсів 4 1 3
9. Екскурсії, зустрічі, свята 4 - 4
10. Підсумкові заняття 2 1 1
  Всього: 360 63 297

 

IMG_20220928_154707 IMG_20220928_144648
IMG_20220928_154511 IMG_20220928_154733

 

Гурток фото та відео зйомки «Креатив»

Цифрова фотографія та відеомонтаж є найбільш поширеним і популярним видом творчості серед учнівської молоді. Всебічне впровадження цифрової техніки зумовлює активний розвиток цифрових методів обробки сигналів. Особливого розвитку в умовах сьогодення набувають методи цифрової обробки зображень та монтування відео, оскільки вони становлять значну частину загального трафіку мультисервісних мереж.

Актуальність даної навчальної програми пов’язана з оновленням структури, постановкою очікуваних результатів, а також використання сучасних методів викладання навчального матеріалу.

Основне завдання забезпечити стійке володіння гуртківцями основами знань аудіо-відеотехніки та комп’ютерних програм для обробки відео матеріалів. Розвиток у дітей творчих здібностей, світогляду.

Тема Кількість годин
теоретичних практичних усього
1. Вступ 2 - 2
2. Фотоапарат. Історія фотографії 3 5 8
3. Цифрові фотоапарати 6 14 20
4. Основні поняття фотозйомки 3 17 20
5. Жанри фотографії 2 20 22
6. Композиція фотокадру 12 17 29
7. Передача зображення на комп’ютер 2 22 24
8. Роздільна здатність 4 12 16
9. Комп’ютерна обробка цифрових зображень 3 22 25
10. Фотовиставка 4 30 34
ВІДЕОЗЙОМКА
11. Відео та аудіо техніка 8 - 8
12. Правила та способи зйомки 4 20 24
13. Ознайомлення з програмами 8 10 18
14. Практичні заняття зі зйомки аматорського відео 12 20 32
15. Підготовка та захват відео, для обробки на ПК 4 20 24
16. Перегляд та обговорення готових фільмів 5 20 25
17. Підсумкове заняття 6 23 29
разом 88 272 360

 

311422818_3157811304530931_2469836299193933588_n 312268236_5464855336973624_7923179036258939235_n

 

Волонтерський гурток «Щирі серця»

Волонтерський загін для ліцеїстів є невичерпним джерелом здобуття громадянської освіти, можливістю вчитися та сприяти розвитку солідарності в країні можливістю реалізувати себе у служінні суспільству.

Мета гуртка «Щидрі серця»: виховувати у молодого покоління бажання творити добро, готовність прийти на допомогу нужденному; формувати навички самостійно приймати рішення; розвивати в учнів особистісних рис доброти, людяності, толерантності, співчуття, уміння терпляче, і з розумінням ставитись до оточуючих; сприяти формуванню у дітей, підлітків та молоді вміння та бажання відчувати чужий біль, не бути байдужим до тих, хто потребує уваги й підтримки, формувати в учнів  профліцею потреби творити добрі справи на  благо інших людей.

Завдання:

–      Формування у школярів милосердного ставлення до людей, що потребують допомоги;

–  Формування ціннісного ставлення до родинних стосунків та почуття відповідальності за   членів сім’ї, які потребують допомоги;

–   Формування почуття важливості волонтерської діяльності;

–   Залучення   учнів до регулярних занять працею та волонтерської роботи;

–    Формування позитивних моральних якостей особистості

–  Організація та проведення заходів, спрямованих на пропаганду благодійництва,   встановлення тісних зв’язків школами інтернатами, з метою подальшого спілкування та надання допомоги (моральної та матеріальної) дітям і особам похилого віку, що служить вихованню шанобливого та добросердного ставлення до людей, що потребують підтримки та допомоги, зміцнює зв’язки між поколіннями.

 Залучення учнів школи, вчителів, батьків, місцевої громади до участі в різноманітних благодійних акціях.

 

Зміст роботи Термін виконання
1. Проведення заходу до Дня миру « Мир очима дітей» Вересень
2. День захисників і захисниць України жовтень
3. Взяти участь у акції «Щедрий врожай» по збору овочів та фруктів для будинку престарілих. жовтень
4. Флешмоб «Запали свічку пам’яті!» до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні. листопад
5.  Прибирання пластику листопад
6. Заходи до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом –проект «Не дай СНІДу шанс!» – Акція «Червона стрічка – промовистий символ». грудень
7. Благодійний проект «Щедра торбина»,до дня св.Миколая, для діток що проживають у школі інтернат. грудень
7. Флешмоб «Запали свічку пам’яті!» до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні. грудень
8. Проект «Волонтери – ентузіасти нашого часу» до Міжнародного дня волонтерів. грудень
9. Взяти участь у благодійній акції «Різдвяний янгол»,

«Подарунки для солдата»

січень
10. Флешмоб «Пам’ятайте героїв!» до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав лютий
11. Проект «Знову….ВІЙНА» 24 лютого
12. Проект до Міжнародного жіночого дня з привітання учителів-жінок «Найчарівнішим і найріднішим!». березень
13. Проект «Тривожні дзвони Чорнобиля» до Дня Чорнобильської трагедії. квітень
14. Участь у всеукраїнські акції «Посади своє дерево» травень
15. Брати участь у допомозі воїнам ЗСУ Постійно
16. Аналіз роботи волонтерського загону «ЩИРІ СЕРЦЯ» за навчальний рік. Травень

 

311472294_494595442594410_5966797153660189160_n