Протидія торгівлі людьми

Людині, котра не потрапляла у таку ситуацію, важко навіть повірити, що  у наш час існує така жахлива проблема й злочин, як торгівля людьми. На відміну від стародавніх часів, коли людей продавали на невільницьких ринках, сучасна проблема відрізняється підступністю та вигадливістю методів вербування та отримання людини як живого товару. Проблема торгівлі людьми немає ні меж ні кордонів. Жертвами торговців людьми може стати будь – хто, незалежно  від віку, статі та соціального походження. Щорічно жертвами торгівців людьми стають тисячі людей. Цей злочин важко відслідкувати  та виявити. Та ще важче покарати винних згідно законодавства нашої держави.

Існує безліч організацій, діяльність яких спрямована на протидію торгівлі людьми. Так як учні нашого ліцею у найближчій перспективі потенційні клієнти роботодавців, то велика увага навчально – виховної частини приділяється формуванню навичок пошуку роботи, вмінню співпрацювати з роботодавцями, уміло показувати свої кращі професійні та людські якості.

Центром громадських ініціатив «Чайка» (м. Рівне), за сприяння та фінансування міжнародних організацій було проведено тренінг «Протидія торгівлі людьми». Усі заходи тренінгу було розділено на два дні. До участі  у ньому було запрошено по  двоє учнів з професійно – технічних навчальних закладів та супроводжуючий педагог. Саме набутим досвідом учні згодом поділилися з іншими ліцеїстами. Соціально – психологічною службою ліцею було організовано та проведено два різнопланові заходи. А саме: тренінг для учнів випускної групи № 3 («Обліковець – касир, реєстратор бухгалтерських даних»). Під час тренінгу вони разом із тренерами –  практичним психологом Крам Г.В. та соціальним педагогом Голуб О. А. виконували різноманітні вправи, в тому числі руханки та релаксаційні вправи, переглядали відеоролики, розробляли основні правила як не попастися на гачок торговців людьми. Цей тренінг не дарма був орієнтований на учнів 3 курсу, адже згодом вони попрощаються зі своєю альма-матер та постануть перед проблемою працевлаштування. Згодом соціально – психологічна служба запросила учнів групи № 23 («Кухар – кондитер») відвідати відеолекторій, в ході якого транслювався документальний відеофільм «Станція призначення життя».

Маємо надію, що ця проведена робота допоможе нашим учням грамотно підходити до працевлаштування в майбутньому не тільки закордоном, а й в Україні.

100_3251

 

 

До складу соціально-психологічної служби входить робота соціального педагога. Соціальним педагогом проводиться робота над забезпеченням конструктивного проходження процесу соціалізації  та адаптації учнів ліцею, профілактиці негативних явищ в ліцеї, а також розвитку повноцінної особистості учня ліцею та відповідального громадянина.

Робота соціального педагога здійснювалася за наступними напрямками:

  • діагностичний,
  • корекційно-відновлювальний та розвивальний,
  • захисний,
  • консультативний,
  • організаційно-методичний,
  • зв`язки з громадськістю.

 

На виконання  Закону «Про освіту» та Конвенції про права дитини в нашому закладі освіти  було оформлено соціальні паспорти по групам та на підставі їх – соціальний паспорт ліцею, який дав змогу відобразити специфіку учнівського складу ліцею та побачити роботи соціально-психологічної служби з «особливими дітьми».

На початку навчального року проводиться паспортизація ліцею, а також вивчаються особові справи та психологічні характеристики учнів. У нашому закладі освіти працює комісія по боротьбі з пияцтвом, алкоголізмом, наркоманією та СНІДом та штаб по профілактиці правопорушень серед учнів.

Ведеться облік учнів, що стоять на внутрішньоліцейному та картковому обліках, заповнюються картки вивчення підлітків, схильних до правопорушень, проводяться індивідуальні бесіди з учнями з девіантною поведінкою.

Важливою складовою роботи соціального педагога є консультування. Основне завдання консультування—допомага учням ліцею подивитись на свої проблеми збоку, побачити альтернативні шляхи виходу з проблемної ситуації.

Також постійно протягом навчального року проводилися консультації з педагогами, майстрами в/н, батьками, опікунами, родичами учнів та різну тематику.

До соціально-психологічної служби протягом року звертаються за консультацією з різних питань та проблем учні ліцею, педагоги та батьки. Проводяться, як індивідуальні, так і групові консультації для учнів, батьків, педагогів, адміністрації ліцею.

В нашому закладі освіти навчається і виховуються учні які за станом свого психічного або фізичного здоров’я можуть освоїти державні освітні програми при створенні особливих умов – це учні та підлітки з порушеннями зору, мовлення, інтелектуального розвитку, опорно-рухового апарату, учні із затримкою психічного розвитку. Учні даної категорії навчаються в окремих групах.

Також, соціально-психологічна служба захищає права та інтереси учнів, сприяє у постановці на квартирний облік та надання соціального житла учням з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надає допомогу та контролює дотримання норм охорони прав дітей та підлітків, надання звітної документації до відповідних державних та громадських організацій, здійснює профілактику торгівлі людьми та негативних явищ серед учнів ліцею. Ведеться переписка зі службами та органами місцевого самоврядування щодо збереження закріпленого житла учнів.

Невідємною складовою соціальної роботи є налагоджена робота щодо розшуку учнів, які тривалий час не відвідують зайняття без поважних причин:

– зв’язок з родичами

– відвідування за місцем проживання учнів

– листування з органами місцевого самоврядування, районним віділом поліції.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» з метою вдосконалення роботи з забезпечення соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення необхідних умов для повноцінного та різностороннього їх розвитку в закладі організовувалась та проводилась робота щодо створення сприятливих умов для розвитку учнів, налагодження зв`язків і партнерських відносин між сім`єю та навчальним закладом.

В своїй професійній діяльності соціальний педагог керується Законом України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дитини».

Соціальна робота в ліцеї організовується та проводиться з метою забезпечення процесу соціалізації та адаптації учнів в навчально-виховній діяльності, захисту їхнього психічного розвитку особистості, надання соціально-педагогічної допомоги учням та їх батькам.

Виконуючи основні завдання в нашому ліцеї проводилась робота по сприянню повноцінному особистісному розвитку учнів з урахуванням їх вікових індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів та інтересів, а саме:

–  забезпечення індивідуального підходу до кожного учня на основі її психологічного вивчення;

–  пропаганді здорового способу життя, профілактиці алкоголізму, наркоманії, злочинності;

–  забезпечення учнів початковими знаннями про права та свободи дітей (як підлітків, так і дорослих громадян), а також відомостями про правові норми, що регулюють відносини практично в усіх сферах суспільного життя;

– орієнтуванню учнів на загальнолюдські й національні цінності в дусі поваги до прав, свобод людини і громадянина та дотримання правових норм, правомірної поведінки й толерантного спілкування на основі поваги до прав і свобод інших людей.

В закладі створено банк даних на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та пільгових категорій.

Під особливою увагою соціального педагога знаходяться учні-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, ці категорії дітей отримують матеріальну допомогу на придбання шкільної або спортивної форми, 100 % учнів-сиріт та позбавлених батьківського піклування забезпечені літературою, організоване безкоштовне харчування для цих учнів, кожен учень-сирота має єдиний квиток.

Постійно учні пільгового контингенту залучаються до участі в ліцейних та групових виховних заходах, конкурсах, вікторинах, спортивних змаганнях. З метою формування здорового способу життя, учні залучаються до спортивних секцій і гуртків. Багато учнів пільгових категорій та девіантної поведінки охоплені гуртковою роботою.

Із учнями, що стоять на внутріліцейному обліку систематично проводилась профілактична робота. За кожним із них закріплені наставники – класні керівники та майстри в/н. Учні систематично запрошуються на ліцейну раду з профілактики правопорушень, де з ними проводяться профілактичні бесіди.

20170921_092626(0) 20170922_104532
20170922_134242 20170927_092846
20171004_104407 20170927_090543