Статут

СТАТУТ

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

І. Загальні положення

 1. Учнівське самоврядування професійно-технічного навчального закладу

регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів:

Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів

України «Про освіту» «Про професійно-технічну освіту», «Про громадські

організації», Статуту навчального закладу.

 1. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з

різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і

незалежності; співпрацює з педагогами навчального закладу.

 1. Мета та завдання органу учнівського самоврядування
 2. Різносторонньо розвиватися, самовдосконалюватися, само реалізовуватися

на благо собі, своїм ровесникам, навчальному закладу, своїй родині, малій

батьківщині, народові України.

 1. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі правил і

законів навчального закладу.

 1. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення кожного учасника

навчально-виховного процесу до участі у вирішенні важливих

колективних справ, оволодівати наукою управління.

 1. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань учнівської молоді.
 2. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.

III. Органи управління учнівського самоврядування

Права та обов’язки

 1. Вищим органом учнівського самоврядування навчального закладу є

учнівська конференція, яку скликають один раз на рік.

 1. Керівні функції учнівського самоврядування виконує сесія учнівської ради,

яку скликають щомісяця в колективах навчальних закладів (учнівські

збори), в мікрогрупах (засідання центрів, малих ініціативних груп,

відділів).

 1. Виконавчим органом самоврядування є учнівська рада «Лідер», яку

обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів

кожною навчальною групою.

 1. Структуру та склад органів учнівського самоврядування педагогічний та

учнівський колективи шляхом відкритого голосування.

 1. Головою ради  учнівського самоврядування може бути учень  ІІ-ІІІ  курсу,

якого обирають відкритим голосуванням члени учнівської ради.

 1. Старосту групи обирають загальні збори навчальної групи з числа учнів-лідерів колективу. З їх числа формується старостат.
 2. Форми діяльності центрів, клубів, учнівських об’єднань, малих

ініціативних груп визначають на засіданнях ради та її сесіях.

Учнівська рада:

  координує роботу навчальних груп, доводить до них конкретні завдання

діяльності;

  контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;

  організовує пошукову роботу;

  контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;

  ухвалює рішення з найважливіших питань життя навчального закладу в

межах своєї компетентності;

  вносить пропозиції до адміністрації навчального закладу, педагогічної

ради з питань навчання і виховання;

  організовує й контролює чергування;

  бере участь в організації допомоги відсталим учням;

  веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у навчальному

закладі;

  здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення

їхнього здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу

життя;

  організовує роботу центрів, малих ініціативних груп, учнівських об’єднань

за інтересами, постів, штабів тощо;

  співпрацює зі старостатом.

Старостат:

  звітує про результати навчально-виховної роботи на зборах групи,

засіданнях старостату та учнівської ради навчального закладу;

  є безпосереднім зв’язковим між учнівською радою, колективом навчальної

групи та  класним   керівником (доводить до їх відома плани, завдання,

рішення учнівської  ради, центрів самоврядування).