Електронні посібники

Рецензія на навчальний посібник

Викладач Радивилівського професійного ліцею Довбета О.Д.

“Food and Nutrition”

Статус іноземної мови як важливого засобу міжкультурного спілкування забезпечується комунікативно орієнтованим підходом до її вивчення. Це процес утворення та закріплення в учнів тих якостей, які ми намагаємось у них виховати, а саме: стійке позитивне ставлення до вивчення іноземної мови, толерантність по відношенню до представників чужої мови та культури, віру у власні сили і здатність опанувати іноземну мову.

Отже, відповідно до сучасних досягнень методики навчання іноземних мов і забезпечення реалізації новітніх технологій навчання іноземної мови, посібник Food and Nutrition можемо використовувати для виховання різноманітних видів навчальної діяльності, до якої залучаються всі учні (фронтальна робота), групи учнів (групова робота), окремі учні (індивідуальна робота), а саме: для вивчення і закріплення нового матеріалу, повторення, систематизації та узагальнення вивченого матеріалу.

Посібник Food and Nutrition є дуже вдалим для самостійної навчальної роботи учнів спеціальності «Кухар, кондитер», коли, використовуючи підручник, учні самостійно опрацьовують певний матеріал під керівництвом викладача або за власним бажанням, відчуваючи у цьому потребу.

Посібник всебічно сприяє забезпеченню найбільш раціональної організації навчального процесу. Дії учнів конкретно визначені (частково це відображено вправами і завданнями у змісті підручника, а частково їх визначає викладач відповідно до мети заняття і об’єктивних умов навчання).

 

 

Викладач англійської мови

Здолбунівського ВПТУЗТ                                                                                                                                   А.Л.Дрига


Food

Завантажити

 

 

Рецензія на навчальний посібник

Викладач Радивилівського професійного ліцею Довбета О.Д.

«Modern means of communication»

 У зв’язку з тим, що у сучасному суспільстві нарощує темпи розвитку процес глобальної інформатизації, а провідне місце в цьому процесі займає функціонування інтернету, посібник «Modern means of communication» э дуже актуальним.

У текстовому матеріалі підручника дуже змістовно розкриті теми: Modern devises, Advantages and disadvantages of computers, Operating systems, The Internet and Social Networking Sites, Computer operators, My future profession, Computers in our life.

Беручи до уваги той факт, що основним завданням уроку є формування вмінь та навичок, посібник «Modern means of communication» включає:

 1) етап презентації нової лексичної одиниці як основи для подальшого формування навичок. Найважливіші вправи в підручнику, які застосовують на цьому етапі, так звані мовні, аналітичні вправи на осмислення операцій з лексичним матеріалом;

 2) етап тренування та формування лексичних навичок. Типи вправ у підручнику – умовно комунікаційні на рецепцію та репродукцію лексичної одиниці в невеликому контексті, а також репродуктивно-продуктивного характеру – на зміцнення зв’язків її мовної форми зі значенням;

 3) етап формування комунікативних вмінь. Мета цього етапу – тренування лексичних навичок в рецептивній мовленнєвій діяльності (читання, аудіювання) та продуктивній діяльності (усне мовлення та письмо). Типи вправ на цьому етапі в підручнику – комунікативні мовленнєві вправи, які учні виконують в процесі читання і комунікативно-продуктивні вправи на використання цих одиниць в усному мовленні без опори на текст.

 

Викладач англійської мови

Здолбунівського ВПТУЗТ                                                                                                                                 А.Л.Дрига

 

ModernЗавантажити

 

 Навчальний посібник

General structure and exploitation of the car

Упорядники: Довбета О.Д., викладач англійської мови Радивилівського професійного ліцею;
Целюх І.Я., викладач спецдисциплін Радивилівського професійного ліцею
General Structure

Завантажити

Навчально–методична розробка бінарного уроку

з матеріалознавства та української мови

на тему:

«ПІЗНАЄМО ГЛИНУ

У ПРАЦІ ТА МОВІ»

Розробили, підготували та провели викладач спецдисциплін Сеньчук В.А.,

викладач української мови і літератури Борисевич І.П.

урок-глина

Завантажити

«Організаційні форми та засоби навчання дітей з особливими освітніми потребами»

Валентина СЕНЬЧУК, викладач Радивилівського професійного ліцею

інклюзія Вісник НМЦ

Завантажити

 

Методична розробка уроку англійської мови

з використанням цифрових інструментів на тему:

«Віртуальна подорож до Великої Британії»

Оксана ДОВБЕТА, викладач Радивилівського професійного ліцею

О.ДОВБЕТА Вісник Методична розробка 2022

Завантажити

 

 Навчально-методичний посібник

“Ручний електрифікований інструмент”

Упорядники:  Маркович Ю.А., викладач спецдисциплін,  Довбета О.Д., викладач англійської  мови

ПОСІБНИК Електрифікований інструмент2

Завантажити

 

Термінологічний словник – довідник для учнів професійного ліцею

Укладач викладач української мови та літератури Борисевич Інна Павлівна

словник

Завантажити

Методична розробка уроку ” Штучні камені для облицювання”

Інна Борисевич, викладач української мови та літератури, Валентина Сеньчук, викладач спецдисциплін будівельників

урок штучні камені для облицювання

Завантажити

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Ямілова Н.В. викладач Радивилівського професійного ліцею

Ямілова

Завантажити