Конвенція ООН про права дитини

Урядом затверджено Державну соціальну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року.

Документом планується реформування системи забезпечення прав дітей, запровадження партнерських відносин між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та територіальними громадами.

В цілому Програма передбачає:

створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини;

забезпечення рівних можливостей для всіх дітей;

зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства;

захист дітей від насильства;

створення системи правосуддя, дружнього до дитини;

урахування найкращих інтересів і думки дитини при прийнятті рішень, що стосуються її життя;

забезпечення прав дітей у ситуаціях воєнних дій чи збройних конфліктів;

створення безпечного інформаційного простору для дітей.

У зв’язку з процесами децентралізації в країні та підвищенням ролі територіальних громад до Програми включено розділ «Активізація ролі територіальної громади в умовах децентралізації», яким передбачено заходи з формування громад, доброзичливих до дітей.

Виконавцями Програми є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські та інші недержавні організації, міжнародні фонди.

Програма реалізуватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених на фінансування відповідних сфер і галузей, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.