Методичні поради

ІНСТРУКЦІЯ
з ведення журналу обліку теоретичного навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1. Цією Інструкцією визначається порядок ведення журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів професійно-технічних навчальних закладів.

1.2. Дія Інструкції поширюється на професійно-технічні навчальні заклади усіх типів та форм власності.

Детальніше…

 

ІНСТРУКЦІЯ
з ведення журналу обліку виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1. Цією Інструкцією визначається порядок ведення журналу обліку виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів.

1.2. Дія Інструкції поширюється на професійно-технічні навчальні заклади усіх типів та форм власності.

Детальніше…

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для вчителя Радивилівського професійного ліцею

 1. Загальні положення

 • Учителем може працювати особа, яка має спеціальну педагогічну освіту,
  підтверджену документом встановленої форми (дипломом).
 • При оформленні на роботу в Радивилівський професійний ліцей всі працівники повинні пройти попередній медичний огляд; при подальшій роботі медичні огляди проводяться періодично (один раз на рік).
 • З учителем повинні бути проведені інструктажі з охорони праці: вступний
  (при вступі на роботу), первинний (на робочому місці), повторний (один раз на шість місяців).

Детальніше…

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для майстра виробничого навчання

Загальні положення

1.1.     Дана Інструкція є нормативним документом в межах Радивилівського
професійного ліцею. Охорона праці майстра виробничого навчання заснована на
чинному законодавстві (Закон України «Про охорону праці», «Закон України «Про освіту», «Кодексі законів про працю» та нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності.

Детальніше…

 

ІНСТРУКЦІЯ

 З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ

з пожежної безпеки

 Загальні вимоги

  • Інструкція визначає організаційні і технічні заходи з пожежної профілактики з метою недопущення розповсюдження пожежі на випадок її виникнення.
  • Кожен працівник зобов’язаний знати і точно виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі – вжити всіх залежних від нього заходів для врятування людей і гасіння її.
  • Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися постійно вільними.
  • У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів.
  • У навчальних майстернях слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. Споруди, приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті.
  • В майстернях не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, як на один день.
  • Весь пожежний інвентар і обладнання утримувати у справному стані, розміщувати на видних місцях.
  • На території не дозволяється розкладання вогнищ, спалювання сміття.
  • У приміщеннях забороняється палити і розкидати недопалки та запалені сірники.

Детальніше…