Публічна інформація

Статут ліцею

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Свідоцтва про атестацію закладу освіти

Кадровий склад

Структура та органи управління

Перелік професій за якими здійснюється підготовка

Правила прийому

Графік проведення днів відкритих дверей

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Освітні програми

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Річний звіт про діяльність закладу

Результати моніторингу якості освіти

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Фінансова звітність

Кошторис

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду (з дотриманням кофіденційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькуваанню) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькуванню)

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Правила внутрішнього розпорядку для учнів

Інша інформація, що оприлюднюється за рішеням закладу освіти або на вимогу законодавства

Об’єкт енергосервісу (xls)

Публічні закупівлі